DETALII DESPRE programul de ”mini-MBA”:


INTRODUCERE:

În perioada Octombrie – Noiembrie 2018, THINK Development & Consultancy srl http://thinkgroup.ro/mini-mba.html, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București – Bucharest Business School http://www.bbs.ase.ro/, desfășoară un program ”de miniMBA”, organizat în cadrul proiectului ”PROVest – Învață să fii profesionist!”, finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman. Detalii despre proiect găsești aici: http://smartintegration.ro/pro-vest/

DESPRE PROGRAM:

Programul este împărțit în 5 module. Pentru a finaliza programul, participarea este obligatorie la toate cele 5 module:

1. Management strategic si lumea managerului general
2. Micro si macroeconomie manageriala
3. Marketing management
4. Management financiar
5. Managementul resurselor umane

Fiecare modul se desfășoară pe parcursul a 3 zile, în week-end, după următorul program:

    - Vineri: 18:00 – 21:00

    - Sâmbătă: 10:00 – 18:00

    - Duminică: 10:00 – 16:00

Participarea în program este gratuită. După ce parcurgi toate cele 5 module ale workshop-ului si susții testarea finală, vei primi un certificat de ”miniMBA” din partea Bucharest Business School - Academia de Studii Economice din București.

Pentru detalii suplimentare despre program și curricula modulelor, te rog sa accesezi http://thinkgroup.ro/mini-mba.html sau să ne trimiți un e-mail la adresa: [email protected] 

PROFESORI:

Management strategic si lumea managerului general  - prof. univ. dr. Dorel Paraschiv

Micro si macroeconomie manageriala - conf. univ. dr. Gabriel Staicu 

Management financiar - prof. univ. dr. Adriana Dutescu 

Marketing management - conf. univ. dr. Alin Angheluta 

Managementul resurselor umane - prof. univ. dr. Cristian Marinas 

Managementul resurselor umane - prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu 

Mai multe detalii despre profesori și modulele de curs: http://thinkgroup.ro/mini-mba.html

DESPRE PARTICIPANTI:

Dacă îți desfășori activitatea într-unul dintre judetele din regiunea Vest (Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis) si: 

- lucrezi în cadrul unei firme/companii care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, consultă lista codurilor CAEN aici: https://we.tl/t-q09SbgXVV8;

și

- ocupi o pozitie de management (manager general, director general, manager executiv,director executiv, director adjunct, manager departament, manager proiect, manager linie etc.) sau sa lucreze in departamentul de resurse umane;

sau

- esti antreprenor (persoana care își gestionează propria afacere, în cadrul căreia ai doua calități: asociat și administrator);

Poți participa în cadrul acestui program.

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Formular înregistrare grup țintă;

 2. Cerere de înscriere;

 3. Copie CI/BI/pasaport valabil – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședință se află într-unul din județele regiunii vizate -  copie conform cu originalul;

 4. Certificat de casatorie ( in cazul in care numele de pe actul de studii difera de CI);

 5. Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare, în care sunt menționate cel puțin următoarele: 

   i) persoana este încadrata cu CIM (norma întreaga/parțială);

  ii) locul de munca este ocupat în Regiunea de Dezvoltare Vest;

 iii) persoana ocupa o pozitie de management (manager general, director general, manager executiv,director executiv, director adjunct, manager departament, manager proiect, manager linie etc.), cu precizarea postului ocupat conform organigramei/schemei de organizare a intreprinderii sau este antreprenor/ administrator al companiei.

iv) persoana își desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 6. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.

 7. Declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile de formare.

 Pentru înscriere, descarca documentele din sectiunea înscriere din cadrul site-ului nostru http://thinkgroup.ro/mini-mba.html și trimite-le prin intermediul platformei, scanate.

Location

INCUBOXX, strada Circumvalatiunii nr.2-4, TIMIȘOARA


Date & Time

MODUL I: 26- 28 Octombrie 2018: vineri 18:00 - 21:00; sâmbătă 10:00 - 18:00; duminică 10:00 - 16:00 

MODUL III: 02-04 Noiembrie 2018: vineri 18:00 - 21:00; sâmbătă 10:00 - 18:00; duminică 10:00 - 16:00

MODUL II: 09-11 Noiembrie 2018:

vineri 18:00 - 21:00; sâmbătă 10:00 - 18:00; duminică 10:00 - 16:00 

MODUL V: 16-18 Noiembrie 2018:

vineri 18:00 - 21:00; sâmbătă 10:00 - 18:00; duminică 10:00 - 16:00 

MODUL IV: 23-25 Noiembrie 2018: 

vineri 18:00 - 21:00; sâmbătă 10:00 - 18:00; duminică 10:00 - 16:00 


programarea cursurilor

Programul de ”miniMBA” se va desfășura în perioada Octombrie - Noiembrie 2018, după cum urmează:

26-28 OCTOMBRIE 2018

MODUL I - MANAGEMENT STRATEGIC ȘI LUMEA MANAGERULUI GENERAL

 • Mediul global de afaceri și impactul asupra companiei: In cadrul acestui modul are loc prezentarea contextului de afaceri intern si international. Se vor analiza implicatiile schimbarilor din mediul de afaceri global pentru companie. Fiecare participant va identifica oportunitatile si amenintarile din piata.
 • Organizarea businessului pentru a răspunde provocărilor actuale: In acest modul se vor studia modalitatile de organizare a companiei. Vor fi prezentate tipuri de structuri organizatorice. Grupul tinta va propune modalitati de organizare a companiei, pornind de la punctele tari si punctele slabe ale companiei.
 • Analiza PESTLE. Analiza calitativa a principalelor componente de context de afaceri. Se vor include elemente de analiza de context de afaceri si se va plasa compania in raport cu concurenta, avand la baza modelul Porter 5 forces.
 • Identificarea portofoliului de produse prin BCG; Se va analiza portofoliu de produse, se va face un profil de companie in functie de tipul de produse oferite.
 • Direcționarea strategică. Acest capitol analizeaza tipuri de strategii avute in vedere pornind de la misiune, viziune, valori, cultura organizationala.
 • Alternative strategice: se vor identifica tipuri de dezvoltare strategic apentru urmatorii 5 ani pentru companie pornind de la analiza Mc Kinsey, coroborând cu analiza PESTEL.

02-04 NOIEMBRIE 2018

MODUL III - MANAGEMENT FINANCIAR

 • Introducere în managementul financiar: importanta, rolul, legaturile cu celelalte functiuni ale companiei;
 • Sistemul informatiilor financiare pentru fundamentarea deciziilor de business: bilantul, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar:
 •  - Sistemul integrat de raportare financiara: tipuri de rapoarte, continut, format de prezentare, corelatii si legaturi;
 •  - Cazuri particulare care influenteaza deciziile de management: politicile de amortizare, politicile de evaluare, reevaluare si depreciere, politicile de provizionare;
 •  - Importanta situatiei fluxurilor de trezorerie (cash-flow statement): categorii de fluxuri de trezorerie, relevanta specifica, corelatii si impactul asupra deciziilor manageriale;
 • Corelatii si agregari ale informatiilor financiare pentru fundamentarea deciziilor: indicatori de lichiditate, indicatori de solvabilitate, indicatori de profitabilitate, indicatori de rentabilitate/eficienta, indicatori ai pietei de capital:
 • - cum se calculeaza;
 • - cum se analizeaza si interpreteaza;

- cum se coreleaza ;

 • Pragul de rentabilitate in cadrul strategiilor de business:
 •  - Rol si importanta de business;
 •  - Cum se determina;
 •  - Alte instrumente de management derivate: marja de siguranta, profitul targetat etc
 • Analiza profitabilitatii pe produs sau serviciu: metode de calculatie a costurilor si strategii de determinare a preturilor:
 • - Ce sunt costurile si care sunt diferitele categorii de costuri;
 • - Cum se determina costul de productie si costul complet;
 • - Strategii de determinare a preturilor;
 • - Cum se determina si analizeaza profitabilitatea pe produs/serviciu;
 • Cum realizam bugetarea: tipuri de informatii, metode si modele de bugetare, analiza variatiilor:
 • - Ce este bugetul si care este rolul acestuia in organizatie;
 • - Tipuri/modele de buget si de integrare a informatiei;
 • - Bugetat vs actual: ce sunt variatiile si cum se analizeaza;
 • - Bugetul in decizii manageriale.

09 -11 NOIEMBRIE 2018


MODUL II - MICRO ȘI MACROECONOMIE MANAGERIALĂ

 • Introducere în economia procesului decizional: in cadrul modulului de economie manageriala vom clarifica structura logico-argumentativa ce sta la baza procesului decizional si a politicilor strategice luate in cadrul firmei.  Instrumentarul conceptual folosit este unul  specific stiintei economice: cerere, cost, monopol si competitie, alocarea resurselor, alegeri si raritate, concepte necesare in a ajuta decidentii din cadrul companiilor sa ia decizii optimale.
 • Procesul de luare a deciziilor intr-o firma: In deciziile manageriale din sectorul privat, maximizarea profitului reprezinta obiectivul principal al firmei si un indicator esential privind performanta sa economica. Spre deosebire de sectorul privat, decidentul din sectorul public de obicei se focalizeaza pe o analiza de tip cost-beneficiu, incluzand si dimensiunea si impactul social, si nu doar pe venituri si cheltuieli. Vom apela in acest sens la doua tipuri de modele folosite in procesul decizional: (a) modelul deterministic (are la baza faptul ca rezultatul este cert sau suficient de probabil astfel incat sa poata fi considerat cert) si (b) modelul probabilistic (ce ia in considerare o multitudine de rezultate viitoare posibile, fiecare avand o probabilitate de aparitie).
 • Rolul analizei marginale in luarea deciziilor strategice: acest capitol demonstreaza utilitatea practica a modelului bazat pe analiza marginala in solutionarea deciziilor manageriale. Analiza marginala reprezinta o metoda prin care sunt luate in considerare mici modificari marginale pentru a observa daca aceste modificari imbunatatesc sau nu obiectivul avut in vedere de decident. In cadrul studiilor de caz analizate, prin compararea beneficiului marginal cu costul marginal, vom putea observa daca decizia luata de firma conduce sau nu la o imbunatatire a rezultatului scontat. 
 • Analiza cererii pietei si politici optime de pret: In acest capitol, vom aprofunda conceptul de cerere si importanta cunoasterii acesteia in luarea deciziilor manageriale. Vom analiza pentru inceput si alti factori de influenta ai cererii, nu doar pretul. Apoi, vom analiza cum reactioneaza cererea la actiunea acestor factori, fenomen cunoscut sub numele de elasticitate. In final, vom construi diverse strategii de optimizare, incluzand oportunitati de segmentare a pietei sau practicarea discriminarii prin pret.
 • Comportamentul firmei. Productie si randamente de scara: Productia si costurile sunt strans corelate. Managerul de productie urmareste realizarea oricarui nivel al productiei la minim de cost, incercand permanent identificarea unor noi posibilitati de reducere a costurilor. Vom analiza productia pe termen scurt, aratand implicatiile asupra nivelului acesteia ca urmare a modificarii unui factor de productie. Apoi, vom avea in vedere productia pe termen lung, ceea ce-i permite firmei sa varieze toti factorii de productie utilizati. In final, cu ajutorul conceptului de randamente de scara, vom analiza daca exista o limita naturala in cresterea/expansiunea unei firme si inmplicatiile asupra acesteia.
 • Costuri de productie si strategii de cost: In prima parte, vom analiza principiile de baza ale costurilor relevante pentru firma. Apoi, vom analiza relatie dintre costuri si productie pe termen scurt, respectiv lung. Ulterior, vom face diferenta dintre economiile de scara si economiile de scop. In final, vom aplica aceste rationamente la anumite decizii manageriale cheie.
 • Interacţiuni strategice ale firmei pe piete concurentiale: Acest capitol se concentreaza pe analiza diverselor structure de piata regasite in practica. Piata reala poate fi structurata in patru categorii: concurentiala, monopol, oligopol, monopolistica. Analiza cererri si ofertei, a modului in care aceste forte influenteaza pretul si productia vanduta pe o piata concurentiala este esentiala pentru a lua decizii eficiente. De exemplu, ar trebui firma sa isi extinda capacitatea de productie atunci cand anticipeaza o crestere a pretului? Dar daca se anticipeaza o scadere a pretului in perioada urmatoare, ar trebui firma sa isi restranga productia? 
 • Strategii de pret pe piaţa de monopol si oligopol. Cazul preţurilor de dumping: In acest capitol, vom utiliza modelul cererii si ofertei pentru a putea face predictii privind evolutiile pe o piata concurentiala. Apoi, vom compara rezultatele cu cele existente pe alte structure de piata (e.g. monopol, oligopol etc). In final vom analiza cum deciziile la nivel de firma influenteaza pretul si cantitatea tranzactionata pe intreaga piata.

16-18 NOIEMBRIE 2018

MODUL V - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 • Rolul MRU în cadrul unei organizații: importanța, conținutul și activitățile MRU în cadrul unei organizații, funcțiile MRU, prejudecăți privind MRU, tendințe în MRU
 • Organizarea activității de resurse umane în cadrul unei organizații: responsabilități și variante de organizare a funcțiunii de RU, tipuri de specialiști în RU, rolul organizării în dezvoltarea strategiei de RU
 • Managementul strategic al resurselor umane: sistemul de RU al unei organizații, analiza și proiectarea posturilor, fișa postului, analiza ofertei interne de forță de muncă
 • Atragerea și dezvoltarea talentelor: metode, tehnici și instrumente de recrutare și selecție a resurselor umane, rolul evaluării în procesul de selecție a candidaților, interviul
 • Managementul performanței și motivarea resurselor umane: componentele performanței, KPI”s, metode de evaluare a performanțelor și erori specifice evaluării performanțelor
 • Formarea și dezvoltarea echipelor: etapele formării unei echipe, tipuri de echipe și roluri la nivelul echipelor, sinergia echipelor, rolul și importanța culturii organizaționale în formarea și dezvoltarea echipelor,

23-25 NOIEMBRIE 2018

MODUL IV - MARKETING MANAGEMENT

 • Marketingul din perspectivă managerială, crearea de valoare pentru stakeholderi
 • Etapele procesului de marketing:
 •  - înțelegerea pieței – utilizarea cercetărilor de marketing pentru colectarea și analizarea datelor despre piață, utilizarea unui sistem informațional de marketing pentru a conecta cunoștințele despre piață cu decizia managerială
 •  - strategia de marketing – atât în varianta clasică (segmentare – țintire – poziționare), cât și modernă (aplicând metodologia Blue Ocean Strategy)
 • - mixul de marketing – programe de marketing corespunzătoare celor 4P / 7P
 • - managementul relațiilor cu clienții – tool-uri utilizate
 • - măsurarea rezultatelor, pe baza unor indicatori de performanță
 • Analiza diferitelor tipuri de piețe – B2C, B2B, B2G, pentru diferite bunuri și servicii
 • Managementul cercetării de marketing
 • Tipuri de date rezultate din aplicarea diferitelor metode de cercetări de marketing și cum pot fi ele utilizate pentru a lua decizii
 • Planificarea de marketing, elaborarea strategiilor și planurilor de marketing
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de produs
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de preț
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de promovare / comunicare integrată de marketing
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de distribuție
 • Managementul mărcilor, gestionarea unui portofoliu de mărci
 • Managementul relațiilor cu clienții
 • Programe și instrumente de fidelizare a clientelei
 • Organizarea activității de marketing într-o firmă/organizație
 • Gestionarea bugetelor de marketing
 • Măsurarea rezultatelor activităților specifice marketingului în organizație

TE AȘTEPTĂM ÎNCEPÂND CU 26 OCTOMBRIE, ORA 18:00
Powered by: