Športna psihologija že dolgo predstavlja ključen element priprave in izvajanja športnih aktivnosti, vendar pa se njeno območje vse bolj razširja, presegajoč okvirje zgolj psihološke priprave na tekmovanje. Športna psihologija danes ponuja obsežna znanja o sistemskem pristopu k športu, poudarja pomen celovitega delovanja športnikov ter obravnava ključne vidike, kot so odnosi, duševno zdravje in zagotavljanje varnega okolja za učenje koristnih veščin.

Na letošnjem kongresu bomo osvetlili tudi te širše vidike športne psihologije. Osredotočili se bomo na temo ustvarjanja varnega okolja za športnike, tako imenovanega "safeguardinga," predstavili bomo vidike duševnega zdravja in najnovejše podatke o duševnem zdravju slovenskih športnikov. Poleg tega bomo razpravljali o vlogi psihologije v okolju mladih športnikov in njenem vplivu, pa tudi o vlogi staršev v športu. Na tem kongresu ne bomo zajeli le klubskega in reprezentančnega okolja, temveč se bomo dotaknili tudi uporabe športne psihologije v šolskem okolju, pri pouku športne vzgoje, ter v kontekstu rekreativnega športa.

Mednarodni kongres "Šport skozi oči psihologije" je namenjen vsem, ki prepoznavate pomembnost vloge športne psihologije v različnih aspektih športa. Hkrati pa so odprta vrata tudi vsem tistim, ki se sprašujete, ali bi športna psihologija lahko bila ključna sestavina športnih aktivnosti, čeprav se do zdaj morda še niste poglobili v to področje. Vabljeni, saj se veselimo plodnih diskusij, izmenjave mnenj ter nastanka novih in inovativnih idej.

V imenu Organizacijskega odbora
Tanja Kajtna, predsednica

KJE?
Ljubljana,
BTC Kristalna Palača,

Ameriška ulica 8
KDAJ?
14. in 15. decembra 2023Dr. Tanja Kajtna,
predsednica Sekcije za psihologijo športa
program
                                                                                                                                                                                                            
ČETRTEK, 14.12.2023
       
            16.00  - 16.30
Prihod udeležencev in registracija
           

       
            16.30  - 16.40
Uvodni pozdrav 
            16.40  - 17.30
Tanja Kajtna - Safeguarding in njegov pomen v športu
            17:30  - 18:20
Paul Wylleman - The role of coaches in developing talented and elite athletes: A sport psychological perspective
            18:20  - 18:40
ODMOR
            18:40 - 19:30
Hafrun Kristjansdottir - The multi/interdisciplinary support team: the role of the psychologist
            19:30  - 20:20
Chris Harwood - Excellence Together: How the 5Cs Framework helps Coaches and Parents collaborate on the Psychological Development and Well-Being of Young Athletes
                                                                                       PETEK, 15.12.2023                                                                                         
       
            15:30 -16:20
Tina Jeromen - Kako lahko znanja športne psihologije uporabimo pri pouku športa in športne vzgoje?
           

       
            16:20 -17:00
Maja Smrdu -Zlorabe v slovenskem športu
            17:00 -17:30
ODMOR
            17:30 -18:20
Sidonio Serpa - Towards a sustainable training process model in sport
            18:20 -19:00
Borjana Kremžar Jovanović - Duševno zdravje slovenskih vrhunskih športnikov
            19:00 -19:50
Boris Balent - Developing a growth mindset through coaching approach
            19:50 -20:00
Zaključek dogodka
Dogodek poteka pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.
POVZETKI PREDAVANJ
Chris Harwood
Skupaj do odličnosti: Kako lahko 5C program pomaga trenerjem in staršem podpirati psihološki razvoj in dobro počutje mladih športnikov

Šport mladih je izvrstna priložnost za psihološko rast in razvoj mladih športnikov, če trenerji in starši poskrbijo za ugodno in podporno okolje. Profesor Harwood bo predstavil načela in cilje svojega programa 5C (zavezanost, komunikacija, koncentracija, nadzor, samozavest; Harwood, 2008; Harwood & Anderson, 2015; Harwood et al., 2015). Pojasnil bo, kako lahko trenerji razvijajo svojo samozavest za vključevanje psihologije v svojo trenersko prakso ter kako učinkovito sodelovati s starši, da bi bili ti lahko najboljša možna podpora mlademu športniku.
Hafrún Kristjánsdóttir
Multidisciplinarna ekipa za podporo: vloga psihologa

Na tem predavanju bomo raziskovali multidisciplinarne ekipe v vrhunskem športu. Poglobili se bomo v pomembnost vključevanja različnih strokovnjakov, ki lahko z svojim znanjem sodelujejo pri celostnih rešitvah za športnike. Ključni poudarki bodo na modelu Patricka M. Lencionija o težavah v ekipi - kot so pomanjkanje zaupanja in zavezanosti - ter značilnostih učinkovitih ekip, ki poudarjajo zaupanje, odprto razpravo in skupno odgovornost. Definirali bomo vlogo psihologov v teh ekipah ter podrobno opisali njihovo odgovornost in pomen. Hkrati bomo poudarili pomen multidisciplinarnih pristopov v vrhunskem športu za celostno skrb za športnika, izboljšanje uspešnosti in osebnostni razvoj ter obenem razmišljali o realnih izzivih oblikovanja in delovanja v teh ekipah.
Boris Balent
Miselnost športnika in ekipe: kaj lahko naredi trener?

Miselnost lahko opredelimo kot implicitno prepričanje, ki ga posameznik ima o sebi in svojih sposobnostih. Na splošno lahko razlikujemo med dvema vrstama miselnosti: fiksno in prilagodljivo miselnostjo. V športu se miselnost nanaša predvsem na to, ali pripisujemo uspeh trudu ali talentu. Športniki s fiksno miselnostjo so manj dovzetni za kritiko, poskušajo se izogniti izzivom ali situacijam, v katerih niso prepričani, da bodo uspešni. Prav tako pogosteje obupajo po napaki in so nagnjeni k iskanju izgovorov ob neuspehu. Po drugi strani pa športniki s prilagodljivo miselnostjo kritiko dojemajo kot informacijo, ki je koristna za njihov dolgoročni razvoj. Prav tako se pogosteje lotijo novih, negotovih situacij, ker jih vidijo kot priložnost za učenje in napredovanje. Raziskave so pokazale, da prilagodljiva miselnost povečuje verjetnost dosežkov. Hkrati pa potrjujejo tudi, da je na miselnost mogoče vplivati in jo spremeniti. V tem predavanju se bomo osredotočili na učinkovite pristope, ki jih lahko uporablja trener za razvoj želene miselnosti pri športnikih ali ekipah.
Paul Wylleman
Vloga trenerjev pri razvoju nadarjenih in vrhunskih športnikov: Športno psihološka perspektiva

Raziskave so potrdile pomembno vlogo, ki jo imajo psihološki dejavniki kot dejavniki uspešnega razvoja nadarjenosti in vrhunskih dosežkov, zato so identifikacija teh dejavnikov ter način njihovega razvoja in uporabe v ospredju pozornosti športnih psihologov. Na podlagi opredelitve psiholoških značilnosti in veščin, ki jih potrebujejo nadarjeni športniki, ko se razvijajo v začetni, razvojni in mojstrski fazi športne kariere, bo podan pregled vloge in vpliva psiholoških kompetenc, kako jih prepoznati, kako jih razvijati in zlasti o primarni vlogi trenerja (in sekundarni vlogi športnega psihologa) v tem procesu razvoja psiholoških kompetenc pri svojih športnikih. Na voljo bodo primeri iz različnih športov.
Sidonio Serpa
Pot k modelu trajnostnega trenažnega procesa v športu

Elitni šport športnike potisne čez njihove fizične in psihološke meje. Nedavni primeri vrhunskih športnikov, kot sta Michael Phelps ali Simone Biles, kažejo, kako je lahko kontekst vrhunskega športa škodljiv za duševno zdravje športnikov, saj zahteve po uspešnosti običajno presegajo športnikove osebne vire, kar vodi vodi v to, da je šport na elitni ravni velikokrat netrajnosten proces. Predavanje bo obravnavalo vprašanja, povezana s potrebo po redefiniciji perspektiv trenažno-tekmovalnih procesov. Po eni strani bi morali nadzorovati zahteve do športnikov, po drugi pa mora tudi sam proces priprave športnika opremiti z učinkovitimi in močnimi psihološkimi viri podpore. S tem ciljem bo predlagan model trajnostnega trenažnega procesa v športu.
 Prijava na kongres
Na kongres se prijavite s prijavnico na modrem gumbu, tu pa navajamo cene kotizacije:

Prijava na kongres:
early bird kotizacija (prvih 100 prijavljenih): 50 EUR
redna kotizacija: 70 EUR

Kotizacija vključuje udeležbo na obeh dneh kongresa, kongresno gradivo in kavo med odmorom. Lahko se udeležite tudi samo posameznega dne ali predavanj, vendar pa višina kotizacije ostaja enaka.

Prijava kot študent/ka:
early bird kotizacija (prvih 100 prijavljenih): 30 EUR
redna kotizacija: 70 EUR

Kotizacija vključuje udeležbo na obeh dneh kongresa, kongresno gradivo in kavo med odmorom. Lahko se udeležite tudi samo posameznega dne ali predavanj, vendar pa višina kotizacije ostaja enaka.


plačilo kotizacije
Po prijavi boste najkasneje v nekaj dneh dobili elektronsko pošto s potrditvijo prijave ter navodila, kako lahko poravnate vašo kotizacijo.

PREDAVATELJI
Vabljeni predavatelji so člani FAST skupine in prihajajo iz vsega sveta.
Boris Balent

GNK Dinamo Zagreb, Hrvaška zveza športnih psihologov, Hrvaška
Boris Balent deluje kot športni psiholog pri prvi ekipi GNK Dinamo Zagreb. Ima več kot petnajst let izkušenj kot športni psiholog v nogometu in drugih športih. Med drugim je vzpostavljal sistem psihološke priprave pri GNK Dinamo Zagreb in FC Hajduk Split. Bil je koordinator psihološke priprave pri Hrvaški nogometni zvezi in član medicinske ekipe na Olimpijskih igrah v Londonu leta 2012. Boris je avtor dveh priročnikov s področja športne psihologije, "Uvod v športno psihologijo: Priročnik za trenerje" in "Psihološko znanje in orodja v športni praksi". Eno izmed njegovih glavnih področij zanimanja je mindset v športu, kar je bila tudi osrednja tema njegove doktorske disertacije.
Hafrún Kristjánsdóttir

Univerza v Reykjaviku, Islandija
Dr. Hafrun Kristjánsdóttir je psihologinja, profesorica in predsednica oddelka za športne znanosti na Univerzi v Reykjavíku. Njeno raziskovalno delo in publikacije so se v glavnem osredotočale na duševno zdravje, pretrese možganov v športu in trening psiholoških spretnosti. Kristjánsdóttirjeva dela z vrhunskimi športniki in ekipami že od leta 2005. Bila je psihologinja ekipe Islandije na Olimpijskih igrah v Riu, Londonu in Tokiu. Kristjánsdóttirjeva je bila tudi sama rokometna igralka in je več let zastopala Islandijo.
Tanja Kajtna
UNIVERZA V LJUBLJANI, SLOVENIJA
Tanja Kajtna je doktorica psiholoških znanosti, s športno psihologijo se ukvarja že vse od zadnjih let dodiplomskega študija psihologije, teme njene diplomske naloge, magistrskega dela in doktorske disertacije so bile s področja psihologije športa. Raziskovalni vidiki te tematike so ji bili v pomoč pri praktičnem delu v psihološki pripravi športnikov, že vrsto let sodeluje s številnimi vrhunskimi športniki iz mnogih športov. V svoje delo poleg fenomenološkega pristopa vključuje pristope vedenjsko – kognitivne terapije in hipnoterapije. Njeno globoko zanimanje za to področje izhaja tako iz lastnih izkušenj v športu, ki jih je dobila kot tekmovalka in trenerka, kot tudi iz osebnega prepričanja, da lahko stvari spremenimo, če si to le dovolj močno želimo in smo v to pripravljeni vložiti dovolj truda. Zaposlena je na Fakulteti za šport kot univerzitetna profesorica in je predsednica sekcije za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije.
Tina Jeromen

PSIHOLAb, slovenija

Tina Jeromen je diplomirana psihologinja. Bivša vrhunska plavalka je po zaključku tekmovalne kariere ostala v športu kot trenerka plavanja. Ker jo je že kot tekmovalko zanimal človeški um in psihologija, se je kot študentka psihologije kmalu znašla v vodah športne psihologije. Poleg praktičnega dela s športniki je študij zaključila z diplomsko nalogo, v kateri je analizirala pristope in značilnosti vodenja pri slovenskih trenerjih.Praktične izkušnje je nato nabirala na področjih socialne preventive, kot psihologinja v šoli in kot vzgojiteljica v Mladinskem domu. Danes vodi svoje podjetje Psiholab, aktivno sodeluje v sekciji za športno psihologijo kot članica strokovnega odbora, redno pa se udeležuje tudi intervizij. Zaključila je z izobraževanjem za vedenjsko-kognitivnega terapevta (3. stopnja) in izobraževanjem za hipnoterapevta. Vsakodnevno dela s športniki, trenerji in starši iz različnih športnih panog: plavanje, košarka, smučanje, tenis, atletika, ples, nogomet … Z delavnicami za trenerje, starše in športnike sodeluje z različnimi športnimi klubi.
Kot soavtorica je napisala priročnik za športno psihologijo Šport z bistro glavo in knjižico s CD-jem z naslovom Sproščanje, moj mali priročnik
Paul Wylleman

Univerza Vrije v Bruslju, Belgija, Reprezentanca Belgije
Paul Wylleman, doktor psihologije (klinična psihologija), je redni profesor na Univerzi Vrije v Bruslju, kjer poučuje športno psihologijo, psihologijo v vrhunskem športu, športni performance, razvoj kariere in duševno zdravje v vrhunskem športu. Njegovo raziskovalno delo in objave se osredotočajo na prehode v športnih karierah, dvojno kariero in storitve podpore športne psihologije. Paul je vodja oddelka Vrhunski šport in študije (Topsport and Study) na univerzi in vodja raziskovalne skupine Športna psihologija in duševna podpora. Bil je predsednik Evropske federacije športne psihologije (FEPSAC). V zadnjih 25. letih je Paul nudil podporo perspektivnim, vrhunskim in olimpijskim športnikom ter trenerjem v posamičnih in ekipnih športih, sodeloval na Davis/FedCup, evropskih in svetovnih prvenstvih ter Olimpijskih igrah. Devet let je bil član ekipe TeamNL (Olimpijski komite Nizozemske NOC*NSF), kjer je vodil ekipo športnih psihologov, performance psihologov, svetovalcev, kliničnih psihologov, nevropsihologov ter psihiatrov, da bi zagotovil psihološko podporo olimpijskim in paraolimpijskim športnikom ter trenerjem. Bil je športni psiholog Nizozemske na Olimpijskih igrah v Riu leta 2016 in v Tokiu leta 2020. Leta 2022 je Paul postal strokovnjak za psihologijo Nizozemske olimpijske ekipe ter športni psiholog za Nizozemsko na OI v Parizu leta 2024.
Maja Smrdu
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, SLOVENIJA
Dr. Maja Smrdu je klinična in športna psihologinja, z doktoratom iz aplikativne kineziologije. Zaposlena je na Univerzi na Primorskem, FAMNIT, Oddelek za psihologijo in v Zdravstvenem domu Koper. Kot predavateljica in raziskovalka deluje na področjih športne psihologije, etike v športu, duševnega zdravja, nevropsihologije, jaza in utelešene kognicije. Dela(la) je z mnogimi vrhunskimi ter perspektivnimi športniki in trenerji iz različnih individualnih in ekipnih športov, npr. atletika, gimnastika, veslanje, jadranje, smučanje, ples, rokomet, košarka itd. Maja je tudi soustanoviteljica Inštituta za fair play in strpnost v športu ter članica Etične komisije pri Olimpijskem komiteju Slovenije in Evropskem olimpijskem komiteju. Pri svojem delu združuje VKT, TA, čuječnost in klinično prakso.
Sidonio Serpa

UNIVERZA LUSOFONA V LIZBONI, PORTUGALSKA
Sidónio Serpa je diplomiral iz športne vzgoje in iz psihologije. Doktorat je opravil s tezo o športni psihologiji na Fakulteti za človeško kinetiko Tehniške univerze v Lizboni (trenutno Univerza v Lizboni), kjer je postal predsednik Katedre za športno psihologijo in koordinator Laboratorija za športno psihologijo. Trenutno je predsednik Katedre za športno psihologijo na Univerzi Lusofona v Lizboni, po upokojitvi kot redni profesor na Fakulteti za človeško kinetiko, kjer je delal približno 45 let. Dr. Serpa je nekdanji predsednik Mednarodnega društva za športno psihologijo (ISSP) in član Evropskega "Foruma za uporabne športne psihologe v Topsport-FAST" že od samega začetka. Objavljal je na nacionalni in mednarodni ravni ter predaval v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Afriki. Poleg tega je bil vabljeni profesor na več univerzah v Evropi in na Kitajskem v Makau. Sidónio Serpa je nekdanji telovadec in trener telovadbe ter je deloval kot psiholog vrhunskih športnikov, dobitnikov medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah. Kot športni psiholog je bil član štaba portugalske jadralne ekipe na olimpijadi v Atlanti in Sydneyju. Leta 2009 je prejel nagrado "AASP Distinguished International Scholar Award" s strani Združenja za uporabno športno psihologijo (AASP) v ZDA in "Akademsko priznanje za zasluge" Tehniške univerze v Lizboni. FEPSAC ga je leta 2019 počastila z nagrado Ema Geron. Leta 2012 je Dr. Serpa postal vabljeni član Ibero-ameriškega združenja za športno psihologijo. Nedavno ga je imenovali za prvega člana Mednarodnega društva za športno psihologijo (ISSP) in ga vključili v prvo listo Dvorane slavnih ISSP. Športni sekretar portugalske vlade ga je imenoval za ambasadorja športne etike.

Chris Harwood

Univerza v Nottinghamu, Velika Britanija
Chris je profesor športne psihologije in direktor Raziskovalnega centra za šport, zdravje in izboljšanje uspešnosti (SHAPE) na Univerzi Nottingham Trent. Njegova raziskovalna zanimanja segajo v psiho-socialne vidike razvoja športnika in performanca, vključno z vlogami trenerja, staršev ter širšega družbenega okolja. Posebno pozornost namenja integraciji psiholoških načel v mladinski šport in podpornemu sistemu okoli mladih igralcev, ki omogoča razvoj športnika ob zagotavljanju skrbi za njihovo identiteto. Iz svojega dela v profesionalnem nogometu je razvil model 5Cs www.the5cs.co.uk kot uporabniku prijazen način vključevanja ključnih konceptov psihologije v programe razvoja igralcev. Prav tako je poznan na področju strokovne prakse, razvoja in usposabljanja športnih psihologov. Objavil je več kot 150 znanstvenih člankov, poglavij in knjig o teh temah kot znanstvenik-praktik, ter je član več uredniških odborov revij, med njimi Journal of Applied Sport Psychology, International Journal of Sport and Exercise Psychology, The Sport Psychologist, Psychology of Sport and Exercise ter Qualitative Research in Sport, Exercise and Health. Kot član AASP in BASES je bil nekdanji podpredsednik Evropske federacije športne psihologije (FEPSAC) in trenutno je podpredsednik ter predsednik registra na Upravnem svetu Mednarodnega združenja športne psihologije (ISSP). Poleg svojega akademskega dela je Chris registriran praktični psiholog pri HCPC in je zasedal položaj vodilnega psihologa v profesionalnih nogometnih klubih ter pri Lawn Tennis Association. Še vedno uživa v tekmovanju kot veteran teniški igralec na nacionalni ravni za ekipo svoje pokrajine v Veliki Britaniji..
Borjana Kremžar Jovanović
UKC MARIBOR, UNIVERZA V MARIBORU, SLOVENIJA
Borjana Kremžar Jovanović je kot klinična psihologinja zaposlena na Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor. Že več let kot asistentka sodeluje tudi v procesu izobraževanja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter deluje v Psihoterapevtskem in psihodiagnostičnem centru Maribor kot izvajalka kognitivno-vedenjske terapije in psihodiagnostike.
Sodeluje tudi v raziskovalnih projektih. Njeni raziskovalni interesi so povezani z njenim kliničnim delom in se v zadnjem obdobju usmerjajo predvsem na področje psihopatologije v vrhunskem športu, kar je osrednja tema njene doktorske raziskave.
Organizacijski odbor

Člani Organizacijskega odbora smo tisti, ki bomo skrbeli, da bo odlična vsebina podana učinkovito in urejeno, da bomo vsi vedeli, kam in kdaj, ter da bo izkušnja kongresa čudovita.

Tanja Kajtna
Predsednica organizacijskega odbora
Blaž Zagorc
Član organizacijskega odbora

Tina Jeromen
Članica organizacijskega odbora
Andreja Holsedl
Članica organizacijskega odbora
Katja Kodelja
Članica organizacijskega odbora
Maja Smrdu
Članica organizacijskega odbora
Patricija Udovc
Članica organizacijskega odbora
Ana Rejec
Članica organizacijskega odbora
Katarina Barborič
Članica organizacijskega odbora
Lokacija
BTC Kristalna palača, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Galerija - med kongresom bomo tu sproti nalagali slike s kongresa
Kontakt

Če imate kakšna vprašanja, nam lahko pišete na elektronski naslov [email protected], ali pa izpolnite kontaktni obrazec. V najkrajšem možnem času se bomo poskusili odzvati.

Processing Registration...