Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā un pieaugušo izglītībā.

Reģistrēties aicinām līdz 13. decembrim.

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms konferences tiks nosūtīta piekļuves saite Zoom e-pastā.

Moderators: Rihards Blese, LDDK izglītības eksperts
kur
ZOOM platforma
kad
2022. gada 16. decembris, plkst 10:00 
Programma
9:45
Pieslēgšanās
10:00
Konferences atklāšana
 • Andris Bite, LDDK prezidents 
 • Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Profesionālās izglītības aktualitātes
10:15
Nozares kvalifikāciju struktūru izmaiņu ietekme uz profesionālās izglītības saturu un īstenošanas procesiem
 • Sarmīte Valaine, Valsts izglītības satura centra ESF projekta 8.5.2. "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" struktūrvienības vadītāja
Nozaru kvalifikāciju struktūras attīstība Profesionālās izglītības likuma grozījumu kontekstā
10:35
Ūdensapgādes sektora pieredze profesionālās kvalifikācijas prasību konsolidācijā
 • Sandis Dejus, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors
10:55
Kvalifikācijas daļu noteikšanas nozīme starpnozaru kvalifikāciju konsolidācijā
 • Gunta Tilaka, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore
11:10
Dalībnieku aptauja par galvenajiem izaicinājumiem nozaru kvalifikāciju struktūru attīstībā
11:20 - 11:30
Pārtraukums
Nozaru iesaiste eksaminācijā - labās prakses piemēri
11:30
Igaunijas pieredze eksaminācijas centru izveidē un eksaminācijas procesa īstenošanā
 • Heli Oruaas, KUTSEKODA, Starptautisko projektu speciāliste
11:50
Kvalitatīva darbaspēka nodrošināšanas sistēma jūrniecībā - Jūrnieku reģistra pieredze
 • Jāzeps Spridzāns, TL NEP priekšsēdētājs, Jūrnieku reģistra vadītājs
12:20
Profesionālās un pieaugušo izglītības attīstības  prioritātes un aktualitātes
 • Rūta Gintaute-Marihina, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore
12:40
Ekspertu un konferences dalībnieku komentāri un priekšlikumi
12:50
Pārtraukums
Atskats uz nozaru ekspertu padomju darbu 2022. gadā
13:00
NEP paveiktais un labā prakse 2022. gadā
 • Anita Līce, NEP nacionālā koordinatore
13:15
Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP paveiktais un labā prakse
 • Andrejs Vītoliņš, Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP vadītājs
13:25
LNKC koordinētā NEP paveiktais un labā prakse
 • Barbara Freiberga, Kultūrizglītības padomes priekšsēdētāja
13:35
Kopsavilkums un noslēgums

Processing Registration...