Har du lyst til å lære mer om demokrati og ytringsfrihet? Lurer du på hvordan du kan være med å bekjempe utenforskap og stå opp mot hatprat? Vil du bli kjent med ungdom fra andre nordiske land som er interessert i det samme som deg? Bli med på Nordisk ungdomskonferanse da vel!

21.-23. oktober arrangeres Nordisk ungdomskonferanse om demokrati og ytringsfrihet (NUK) på Voksenåsen i Oslo, Norge. Konferansen er et tilbud til norsk, svensk og dansk ungdom i alderen 15-24. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, og deltakelsen er gratis.

Voksenåsen - senter for svensk-norsk samarbeid, står bak konferansen som utarbeides og gjennomføres i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av ungdom fra Norge, Sverige og Danmark.

Vår ambisjon er å skape en årlig konferanse av og for ungdom med fokus på demokrati i en nordisk setting. Konferansen tar sikte på å øke deltakernes demokratiske selvtillit gjennom kunnskaps-, idé- og erfaringsutveksling, og ved å fungere som arena for nettverksbygging på tvers av grenser. På sikt håper vi at konferansen kan bli et tilbud også for ungdom fra andre nordiske land.

Hva står på programmet?
På NUK vil du møte nordiske beslutningstakere, forskere, eksperter og representanter fra sivilsamfunnet. Vi legger opp til et spennende, lærerikt og engasjerende program med vekt på aktiv deltakelse og interaksjon mellom deltakerne. Programmet er under utarbeidelse. Følg med på denne siden for oppdateringer!

Hvem kan være med?
NUK har et begrenset antall plasser (50). I 2022 inviterer vi ungdom fra Norge, Sverige og Danmark til å søke plass på konferansen. Alle mellom 15-24 år kan søke om å være med. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, men vi vil gjerne at du skriver litt om hva som er din motivasjon for å delta i søknaden din. Deltakere vil bli valgt på bakgrunn av følgende: et ønske om aldersspredning, kjønnsbalanse og mangfold i deltakergruppen, en god fordeling av deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og søkernes motivasjon for å delta på konferansen.

Hvordan søke?
Klikk "Søk her", og fyll ut søknadsskjemaet (du kan velge mellom norsk, svensk eller dansk søknadsskjema). Søknadsfristen er søndag 11. september. Tilbud om plass på konferansen sendes ut innen utgangen av september.

Hva koster det?
Ingenting! Voksenåsen dekker reise t/r konferansen, overnatting på Voksenåsen hotell og alle måltider.


Information på dansk 
Information på svenska

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder for konferansen, Louise Hamran Myklebust: [email protected]
Hvor?
Voksenåsen, Oslo, Norge
Når? 
21. - 23. oktober 2022 
HVEM?
Norsk, svensk og dansk ungdom mellom 15-24 år
Program
TBA! Følg med på denne siden for oppdateringer.
Bli med på NUK22! 
Arbeidsgruppa for NUK22
Fra venstre: Jesper Amundsen Strøm, Emmy Slåttli, Klaudia Zielinska, Filippa Svan, Annie Ahrlin, Clara Anna Werner, Anton Kjærgaard Walker, Hennie Aurora Strømme, Sigrid Lilje Rasmussen Vad. I midten: Janujan Ragavan
Nordisk ungdomskonferanse er støttet av:

Processing Registration...