ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», κεντρικό κτήριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημίου 30, Προπύλαια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
28 Ιανουαρίου, 2020, 10:00 - 14:00
Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα και ποιοι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία;
Το προφίλ υγείας στην Ελλάδα θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας. Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της επιστημονικής κοινότητας θα συζητήσουν σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η έκθεση.

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρέχουν μία συνοπτική επισκόπηση της υγείας και των συστημάτων υγείας στην ΕΕ/ΕΟΧ σε συνάρτηση με τις σχετικές πολιτικές.

Η Έκθεση "Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2019" είναι διαθέσιμη εδώ.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη της Μαιευτικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και της ELPEN.

H εγγραφή είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Ινστιτούτο Prolepsis - τηλ. 210 6255700

Processing Registration...

Powered by: